Sulis hunde og kattepensjonat

    Vi skaper trygghet for din beste venn!

Noen ganger får vi inn hittehunder, vi har gjort oss noen erfaringer opp igjennom årene og her er våre betingelser for henting av hittehund hos oss.


Hva er en hittehund? 

- En hittehund er en hund som er funnet løs uten eier

- En hund som er tatt inn av politet pga eiers sykdom/død

- En hund som er fratatt eieren pga mistanke om dårlige leveforhold for hunden. 


Hittehunder har ofte manglende informasjon om vaksinasjon og gemytt. Det krever ofte ekstra av oss både med tanke på isolering, samarbeid med politi/mattilsyn og papirarbeid itillegg til risiko. 


Pris per døgn for hittehund er 450kr, denne prisen løper frem til eventuelt gyldig vaksinebevis er fremlagt ved behov for lengre opphold. Om hunden ikke er oppdatert for vaksine kan vi reise og vaksinere hunden, hittehund prisen vil likevell løpe i 14 dager etter vaksinasjon før den blir redusert til vanlig døgnpris. 14 dager er tiden det tar før vaksinen fungerer 100%.


Vi tar 1500 for å reise å vaksinere en hittehund, veterinærens honorar er da inkludert i prisen. 


Vi utleverer IKKE hittehunder innlevert av politiet/mattilsynet pga mistanke om dårlige levevilkår for hunden før oppholdet i sin helhet er betalt. Kan man ikke betale oppholdet og må reise uten sin hund fortsetter beløpet å løpe frem til beløpet er gjort opp!!


Vi sender første regning når vi får beskjed fra MT/Politiet hvem som skal ha regningen. Vi sender deretter ny regning hver 14 dag frem til oppholdet i sin helhet er betalt og hunden kan hentes ut. Vi tar gjerne imot betaling med kort ved henting om det er restdager imellom regningene og utlevering. 


Vi kan også ta hunden inn til omplassering om vi mener hunden er egnet til dette, når eieren har fraskrevet seg eierskapet vil vi avslutte faktureringen for nye dager. Dagene FØR eierskapet ble oppført skal likevel betales! Vi tar også ett honorar på 2000 for å motta hunder under 5år og 2500,- for å motta hunder over 5år. 


Vi sender våre regninger til inkasso etter 2 advarsel! Våre regninger har 7 dagers frist.